TWELVE DVADASA GOPALAS, ie, TWELVE COWHERDS

 TWELVE DVADASA GOPALAS, ie, TWELVE COWHERDS

 

• Abhirama Thakur

• Dhananjaya Pandit

• Gauridas Pandit

• Kalakrishna Das

• Kamalakara Piplai

• Kholaveca Sridhara

• Mahesh Pandit

• Nagar Purushottama

• Paramesvari Das

• Purushottama Das

• Sundarananda Thakur

• Uddharana Datta

Comments

POPULAR IN THIS SITE!